top of page

Keramis, een museum, kunsten- en creatieruimte gewijd aan de keramiek, werd op de site van de oude faiencefabriek Boch in La Louvière opgericht. De hedendaagse en gedurfde architectuur omvat een oud geklasseerd gebouw dat drie gigantische flessenvormige ovens bevat, de laatste Belgische exemplaren van dit type.

vue aérienne du musée Keramis à La Louvière

De collecties van Keramis bestaan uit verzamelingen van de Federatie Wallonië-Brussel, van de S.R.I.W. (Waalse Regionale Investerigsmaatschappij) en van de provincie Henegouwen. Die collecties worden aangevuld door giften en bewaargevingen op lange termijn uit privé-verzamelingen zoals die van de Stichting Boch Keramis.

Die verzamelingen bevatten ook archiefstukken en getuigenissen, in het kader van het vrijwaren van de artistieke know-how, het patrimonium en de archieven van het voormalig porseleinbedrijf Boch Frères Keramis in La Louvière.

BOCHCOLLECTIE

Het museum beschikt over een indrukwekkend aantal keramiekstukken die in de 19e en 20e eeuw gemaakt werden door het faiencebedrijf Boch, vlaggenschip van de Belgische industrie. Uitzonderlijke creaties door de kunstwerkplaatsen, zoals de vazen van Charles Catteau, maar evengoed doordeweeks vaatwerk. In de reserves die voor het publiek open staan, stelt een aanschouwelijk parcours de fabrikatietechnieken voor van een industriële faiencefabriek en van het leven in het bedrijf.

Assiette des collections Boch de Keramis

HEDENDAAGSE ONTWERPEN

Keramis heeft ook een omvangrijke waardevolle collectie keramiek van belangrijke artiesten uit de tweede helft van de 20e eeuw. Alle aspecten van de moderne en hedendaagse kunst zijn vertegenwoordigd, en ook design komt aan bod. Deze unieke verzameling, in bruikleen gegeven door de Federatie Wallonië-Brussel, wordt regelmatig aangevuld door aankopen bij nationale en internationale hedendaagse artiesten.

Canis Lingua -

KUNST & CREATIE

Keramis beschikt over een educatief atelier waarin ook kan geëxperimenteerd en gecreëerd worden. Eer opleiding is voorzien en technieken worden uitgelegd om oudere en hedendaagse tentoongestelde kunstwerken beter te begrijpen. Residentiële artiesten, die soms uit andere disciplines dan keramiek komen (design, grafische kunsten, enz.) kunnen er een beroep doen op onmisbare technische bijstand bij het uitwerken van hun artistieke projecten.

Vue d'un atelier de tournage de céramique à Keramis
bottom of page