top of page

DOELSTELLINGEN VAN KERAMIS

Four_vue_sol.jpg

BEWARING

Keramis is een museum dat materiële en immateriële getuigenissen verwerft, bewaart en in de kijker stelt van wat zich indertijd ontwikkeld heeft op de site van de Boch faiencefabriek, waar het gevestigd is, ontwikkeld heeft. Het belicht vanuit cultureel en toeristisch oogpunt de drie oude flessenovens van de Faiencerie Boch, onschatbare overblijfsels van industriële archeologie.

IMG_9957.jpg

OPWAARDERING

Keramis vult de keramiekcollecties van Wallonië, van de Federatie Wallonië-Brussel en van de provincie Henegouwen die het beheert aan en zet ze in de schijnwerper. Het wil, samen met het Koninklijk Museum van Mariemont, de studie, de verspreiding en de promotie van hun respectieve oude en moderne collecties ontwikkelen.

IMG_9902.jpg

CREATIE

Keramis is een kunst- en creatieruimte gespecialiseerd in het medium keramiek. Deze kunstvorm wordt beschouwd als een creatief medium dat zijn kijk geeft op de wereld. Het steunt en moedigt de kunstenaars aan die zich momenteel door middel van dit medium uiten door hun kunstwerken te tonen en ze aan te kopen. Het Centrum wil de overdracht en het behoud van de keramiektechnieken in stand houden, zowel naar een gespecialiseerd als naar een breed publiek toe.

WAARDEN VAN DE STICHTING KERAMIS

IMG_9936.jpg

PATRIMONIALE WAARDEN

De collecties zijn de essentie van de museale opdracht. Zowel gericht op het verleden als op het heden, proberen ze de toekomst te voorzien en een veelzijdige kijk te bieden op het keramisch universum. De speciale bouw van de site, gearticuleerd rond de drie geklasseerde ovens, vormt trouwens al een patrimonium op zich, dat we moeten koesteren en waarderen, samen met de rest van het gewestelijk patrimonium.

MENSELIJKE WAARDEN

Keramis verlengt anderhalve eeuw geschiedenis op het vlak van porselein, economie, samenleving en cultuur. Naast de opdracht dit geheugen te bewaren, wil Keramis de gemeenschap wijzen op de ethische en culturele waarden die de keramiek van gisteren en van vandaag inhouden (creatieve vrijheid, uitwisseling, multiculturaliteit...).

IMG_9543.jpg
DSC_0453.JPG

UITWISSELINGSWAARDEN

Keramis is een actief lid van een netwerk van gelijkgestemde culturele instellingen (musea, toeristische diensten, culturele centra...), openbare instellingen en het verenigingsleven die dezelfde waarden aanhangen.

OPVOEDENDE WAARDEN

Keramis stelt zich tot doel een pedagogische activiteit te ontwikkelen die permanent inspeelt op de onderwijswereld en haar publiek.

IMG_0060.jpg

OVER DE VZW

De VZW "ASBL Keramis", gesticht in 2009, omvat openbare instellingen (stad La Louvière, provincie Henegouwen, Federatie Wallonië-Brussel, Waals gewest) en private initiatieven (Stichting Boch Keramis).

De Raad van Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de overheid en uit specialisten in plastische kunsten. Hij wordt bijgestaan door een wetenschappelijke raad samengesteld uit specialisten en vertegenwoordigers van universiteiten.

Keramis - Centre de la Céramique de la Communauté française asbl (en abrégé Keramis asbl)
1 Place des Fours-Bouteilles
7100 La Louvière
TVA BE0812.152.294 - RPM Mons
Compte Belfius : IBAN BE35 0688 9002 4537

bottom of page