Keramis wordt gesteund door publieke instellingen (Federatie Wallonië - Brussel, Waals Gewest, provincie Henegouwen, stad La Louvière) en privé-initiatieven (Stichting Boch Keramis). Zonder tussenkomst van sponsors en milde schenkers zou de werking echter niet meer mogelijk zijn.

HOE KERAMIS STEUNEN?

kerAMIS

De bijdrage als Vriend geeft je een jaar lang gratis toegang tot het museum

Bijdrage van 20 € / jaar voor mensen onder de 30 jaar

EEN GIFT DOEN

Wil je Keramis steunen door donateur te worden? Schenkingen van minstens € 40 via het Fonds Vrienden van Keramis beheerd door de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag, hetgeen op het attest vermeld staat.

Bijdrage van 50 € / jaar (of meer) , geldig voor 2 personen

Elke bijdrage hoger dan de vastgestelde minimale bijdrage is van harte welkom om Keramis te helpen de activiteiten te ontwikkelen.

IMG_9988.jpg

Gift

De collecties van Keramis bestaan uit openbare verzamelingen die aangevuld worden door giften van particulieren. Als je aan het handhaven en belichten van het patrimonium wil meewerken door iets te schenken, dan kan je contact opnemen met de verantwoordelijke van de collecties, Stéphanie Boulet, per mail via collections@keramis.be of op het nummer 064 23 60 74.

Vrijwilliger

Dit project zou niet mogelijk zijn zonder hulp van buitenuit. Als je tijd wil vrijmaken om Keramis te helpen, kan je dat melden per mail via info@keramis.be of op het nummer 064 23 60 70.

IMG_0349_1.jpg
IMG_9985.jpg

Partner

Je hebt een bedrijf en je wil Keramis op een specifieke manier helpen? Contacteer onze verantwoordelijke communicatie, Nathanaël Thiry, per mail via com@keramis.be ofop het nummer 064 23 60 78.