top of page

BUCOLICA. ALLEGORIEËN VAN HET LEVENDE

Van 6 april tot 20 augustus 2024 brengt Keramis een vijftiental kunstenaars samen die de natuur mobiliseren om hedendaagse bekommernissen op te roepen.

De expositie is een knipoog naar de herderspoëzie, een volledig
aanvaard literair genre, gekend sinds de antieke tijden. De titel is
ontleend aan de verzen Bucolica, gechreven door de Romeinse dichter
Virgilius (70-19 BC) tussen -42 en -37. Aan de hand van tafeleren uit
het herderleven schetst hij indirect de politieke situatie uit zijn tijd
en verplaatst de Griekse Ydillen naar zijn Romeinse geboortegrond.
Volgens een gelijkaardig principe van transpositie uit een bepaalde
context naar een andere, verplaatsen de werken van deze expositie ons
van een ogenschijnlijk neutrale uitbeelding van de natuur – het landelijk
leven, bloemen, bomen, echte of denkbeeldige vogels of dieren – naar
andere realiteiten in schril contrast met de dringende stedelijke,
politieke, sociale of natuurgebonden bekommeringen, actuele als in
verschillende andere tijden waarin pastorale poëzie voorkomt.
De voorgestelde werken stellen zich niet tevreden met het voorstellen
of nabootsen van de natuur in de brede zin van het woord, maar
veranderen in dragers van metaforische of symbolische voorstellingen.
De expositie toont werken van Clémence Van Lunen, Johan Creten,
Charlotte Coquen, Maryna Handish, Kee-Tea Rha en nog vele anderen.

Marc Alberghina-Chronons.jpg

Marc Alberghina, Chronos

OMTRENT DE TENTOONSTELLING

bottom of page